ΕΡΓΟ

Ιστορικό του έργου

Στο μέλλον, που θα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην καινοτομία, την ένταξη και τη βιωσιμότητα, η εκπαίδευση STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) και η επιχειρηματικότητα θα συνδέονται περισσότερο από ποτέ. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες και η εκπαίδευση STEAM πάνε χέρι-χέρι. Η σημασία της εκπαίδευσης STEAM έχει αναγνωριστεί ευρέως σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει μεγάλη ζήτηση. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων STEAM μεταξύ των γενικών πληθυσμού έχει επίσης αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ.

Νέα προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα;

Οι ικανότητες που αναπτύσσονται στο STEAM – δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, αναλυτική σκέψη, προσαρμοστικότητα κ.λπ. είναι εξίσου σημαντικές για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου επιχειρηματία. Τόσο η εκπαίδευση STEAM όσο και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ατόμων που αναλαμβάνουν μελετημένα ρίσκα, συμμετέχουν σε βιωματική μάθηση, επιμένουν στην επίλυση προβλημάτων, εκτιμούν τη συνεργασία και εργάζονται μέσω της δημιουργικής διαδικασίας για την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής.

Τι είναι το STREAMpreneurship;

Πιστεύουμε ότι για να προωθήσουμε και να δημιουργήσουμε μελλοντικούς επιχειρηματίες – κινητήριους μοχλούς για τη μελλοντική ανάπτυξη, οι οποίοι θα βρουν λύσεις για τα αναδυόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας – πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις δύο έννοιες και να δημιουργήσουμε καινοτόμα προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα ενσωματώνουν την επικαιροποιημένη εκπαιδευτική έννοια του STREAM (επιστήμη, τεχνολογία, έρευνα, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά), παρέχοντας στους νέους ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ολιστική εκμάθηση

Εισάγοντας την έρευνα (R) και τις τέχνες (A) στο παραδοσιακό STEM, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της ανακάλυψης νέας γνώσης, το STREAM θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία.

STREAMpreneurship & Eργασία νέων

Η εισαγωγή της εκπαίδευσης “STREAM Entrepreneurship” στον τομέα της εργασίας με τους νέους προσφέρει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα των σχέσεων και των διαδικασιών της εργασίας με τους νέους. Η εργασία για τους νέους είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευημερία και την ευημερία της κοινωνίας μέσω της ενισχυμένης εστίασης στην επιχειρηματική μάθηση, προωθώντας την ενδυνάμωση και την πρωτοβουλία των νέων, και μπορεί να συνεχίσει να το κάνει, εφόσον οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας εφοδιάζονται με τις νέες γνώσεις και τα εργαλεία που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες της νεολαίας και της κοινωνίας στο σύνολό της. Έτσι, το έργο “STREAMpreneur” στοχεύει στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων, στην προώθηση της καινοτομίας και των βιώσιμων λύσεων σε προβλήματα της πραγματικής ζωής που υπάρχουν στην Ευρώπη και πέραν αυτής, εισάγοντας την “Επιχειρηματικότητα STREAM” στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και παρέχοντάς τους γνώσεις και εργαλεία για να την εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εργασία με τους νέους.th.

Σύμπραξη έργου

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό