ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ

Σύμπραξη έργου

Το έργο STREAMpreneur συγκεντρώνει εταίρους από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Κύπρο, Δανία, Λετονία και Ιταλία. Όλοι οι εταίροι του έργου εργάζονται πάνω στο θέμα της επιχειρηματικότητας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους, ενώ ορισμένοι από τους εταίρους εργάζονται πάνω στην εκπαίδευση STE(A)M. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των νέων με τους οποίους εργάζονται οι εταίροι, καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας, και τα οφέλη των καινοτόμων προσεγγίσεων, οι εταίροι πιστεύουν ότι η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας STREAM θα μπορούσε να προσφέρει μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων τόσο για τους νέους όσο και για την κοινωνία.

HeurekaNET, Γερμανίαe

 

HeurekaNET (coordinator) – HeurekaNET (συντονιστής) – Από την ίδρυσή του το 2000, το HeurekaNet έχει δεσμευτεί για νέες προσεγγίσεις και μεθόδους στον τομέα της δια βίου μάθησης και συμβάλλει στην στην ανάπτυξη μαθησιακών πολιτισμών και υποδομών μάθησης μέσω της ανάλυσης, της έρευνας, της αξιολόγησης και των καινοτόμων ερεθισμάτων. Η καινοτομία στην εκπαίδευση, η ανάλυση των ικανοτήτων απαιτήσεων και η ανάπτυξη εξατομικευμένων προσφορών, καθώς και η ανάπτυξη, δοκιμή και εισαγωγή νέων μεθόδων, όπως η ηλεκτρονική μάθηση/μάθηση και οι δημιουργικές προσεγγίσεις αποτελούν κεντρικά θέματα των έργων τους.

DOREA Educational Institute, Kύπρος

DOREA – οι επαγγελματίες που εργάζονται στη DOREA, τόσο ως προσωπικό όσο και ως εξωτερικοί εκπαιδευτές, ειδικεύονται στην παροχή άριστων και εφικτών λύσεων για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την προσωπική τους εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Η DOREA έχει αναπτύξει και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για το STEM και την επιχειρηματικότητα για νέους και ενήλικες, καθώς επίσης συμμετείχε σε πολυάριθμα προγράμματα Erasmus+KA2 με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων, καθώς και τη γνώση των κλάδων STEM.

Η DOREA είναι επίσης ειδικός στην ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

InterCollege, Δανία

Το InterCollege – είναι μια κοινωνική επιχείρηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων, με βασικές αρμοδιότητες στην πολιτιστική, πολιτική και επιχειρηματική εκπαίδευση. Ο οργανισμός ιδρύθηκε στη Δανία το 2010 και πλέον συνεργάζεται με τρεις συνδεδεμένους “αδελφούς” οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Νορβηγία. Η αποστολή του InterCollege είναι η τόνωση της παγκόσμιας προόδου που βασίζεται στη διεθνή κατανόηση και συνοχή. Το InterCollege δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας από την ίδρυσή του το 2010, οργανώνοντας και παρέχοντας μαθήματα κατάρτισης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων νεολαίας σε όλη την Ευρώπη να παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση σε διάφορα θέματα ευρωπαϊκής σημασίας.

Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, Λετονία

Ινστιτούτο Οικονομικών της Λετονικής Ακαδημίας Επιστημών – οι στόχοι του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν την προώθηση της αλληλεπίδρασης της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού για τη δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης, των επιχειρηματιών, των κοινωνικών εταίρων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της εμπλοκής των πολιτών στην επιστήμη, την υποστήριξη των νέων επιστημόνων. Το IE LAS συνεργάζεται άμεσα με επιχειρηματίες εδώ και πολλά χρόνια, παρέχοντάς τους επιστημονικές συμβουλές και υποστήριξη στην υλοποίηση της καινοτομίας και την εμπορική αξιοποίηση των εφευρέσεων. Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με εκπροσώπους του τομέα STEM από τον ερευνητικό και επιχειρηματικό τομέα, εταιρείες ΤΠΕ και τεχνολογίας.

Eduforma, Ιταλία

Eduforma – Διαπιστευμένη από την Περιφέρεια Veneto ως πάροχος παρεμβάσεων Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και για τις Υπηρεσίες Εργασιακού Προσανατολισμού, η Eduforma σχεδιάζει, συντονίζει και διαχειρίζεται προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Veneto (μέσω του ΕΚΤ) και απευθύνονται σε άνεργους νέους και ενήλικες. Η Eduforma είναι διαπιστευμένη ως “Γωνιά της. Νεολαίας” για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου “Εγγυήσεις για τη νεολαία”. Από το 2014 η Eduforma έχει υλοποιήσει 54 σχέδια “Εγγύηση για τη νεολαία”, στα οποία συμμετέχουν σχεδόν 430 νέοι NEETs. Χάρη στην υλοποίηση διαφόρων σχεδίων – η Eduforma διαθέτει πλέον ισχυρή εμπειρία σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης μεθόδων κατάρτισης. Η Eduforma συμμετέχει τώρα στην υλοποίηση του 12ου κύκλου του Erasmus για νέους επιχειρηματιών (EYE) και προηγουμένως υλοποίησε τον 10ο και τον 7ο κύκλο.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό