LV_MODULIS 1: TRAIN THE TRAINER

Modulis ir sadalīts 4 sadaļās - "Vajadzību analīze", "Kursa izstrāde", "Īstenošana" un "Novērtēšana". Moduļa mērķis ir palīdzēt jums noteikt izglītojamo mācību vajadzības, izstrādāt uz šīm vajadzībām balstītas mācību aktivitātes, īstenot izstrādātās aktivitātes un, visbeidzot, apkopot atgriezenisko saiti, novērtēt un uzlabot tās.
streampreneur.eu · 15/05/2023

About Instructor

+13240 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 32 Lessons
  • 4 Quizzes
  • Course Certificate