LV_MODULIS 2: UZŅĒMĒJDARBĪBA

Otrais modulis ir sadalīts trīs nodaļās:
  • Ievads uzņēmējdarbībā - mēs sāksim ar izpratni par uzņēmējdarbības jēdzienu un uzņēmējdarbības prasmēm.
  • Inovācijas - mēs iepazīsimies ar inovācijas jēdzienu un apspriedīsim, kāpēc ir svarīgi veicināt inovatīvu uzņēmējdarbību.
  • Sociālā un inovatīvā uzņēmējdarbība - izpētīsim inovatīvus veidus, kā uzņēmējdarbība kļūst aktuālāka pašreizējā tirgus kontekstā.
streampreneur.eu · 10/05/2023
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

About Instructor

+258 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 21 Lessons
  • 3 Quizzes
  • Course Certificate