ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα του έργου

Προκειμένου να παραμείνουν επίκαιροι και ελκυστικοί για τους νέους που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην εργασία με νέους και οι εργαζόμενοι/εκπαιδευτές νέων έχουν ανάγκη να βελτιώσουν τις ικανότητές τους – να συγκεντρώσουν νέες ιδέες για τη μεταφορά δεξιοτήτων και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των νέων όσο και της κοινωνίας γενικότερα.

Πιστεύουμε ότι η παροχή γνώσεων στις οργανώσεις νεολαίας και στους εργαζόμενους/εκπαιδευτές νεολαίας σχετικά με νέες δεξιότητες/ικανότητες και προσεγγίσεις είναι εξίσου σημαντική με την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στη συνολική στρατηγική και τις δραστηριότητες της οργάνωσης.

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της προσέγγισης “STREAM Entrepreneurship” στην εργασία με νέους”

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα παρέχουν πρακτική καθοδήγηση σε οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην εργασία με νέους και σε εργαζόμενους/εκπαιδευτές νέων σχετικά με την παραγωγική ενσωμάτωση της προσέγγισης “STREAM Entrepreneurship” στις δραστηριότητες/προγράμματα και στην καθημερινή εργασία με τους νέους γενικότερα. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν να αποτελέσουν ένα “εγχειρίδιο” για οργανώσεις και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην εργασία με νέους και τους εργαζόμενους/εκπαιδευτές νέων να ανατρέχουν σε όλη τη διάρκεια των συνεχών προσπαθειών τους για την προώθηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των νέων χρησιμοποιώντας την προσέγγιση STREAM προσέγγιση επιχειρηματικότητας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές εδώ: Αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, λετονικά, ιταλικά και δανικά.

E-Learning Platform

Πλατφόρμα online μαθημάτων – ενδυνάμωση των οδηγών για μελλοντική ανάπτυξη

Η πλατφόρμα θα προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα για την υποστήριξη των προσπαθειών των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας να ΣΤΡΑΤΗΓΙΣΟΥΝ την επιχειρηματικότητα στις δραστηριότητές τους. Η πλατφόρμα θα παρέχει επίσης στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας έναν χώρο κοινωνικής μάθησης (Social Learning Board), όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να θέτουν ερωτήσεις και να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες. Σε αυτή την πλατφόρμα, η μορφή περιεχομένου θα περιλαμβάνει βίντεο, ήχο, στιγμιότυπα οθόνης, κείμενο, ερωτήσεις, έγγραφα, PowerPoints και δημοσκοπήσεις. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα ενσωματώνει όλα τα αποτελέσματα του έργου και τα ηλεκτρονικά μαθήματα θα είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες (επίσημες γλώσσες των χωρών εταίρων του έργου).

Πιλοτικά μαθήματα

Pilot – Διεθνείς και τοπικές εκπαιδεύσεις

Θα διοργανωθεί μία διεθνής κατάρτιση στην Κύπρο για 10 εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας από την κοινοπραξία του έργου. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα STREAM και αργότερα θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν δραστηριότητες βασισμένες στην προσέγγιση της επιχειρηματικότητας STREAM στην εργασία τους με τους νέους, καθώς και θα επικαιροποιήσουν τα τρέχοντα προγράμματα επιχειρηματικότητας. Το σεμινάριο θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για την υλοποίηση μιας επερχόμενης τοπικής φάσης πιλοτικής εφαρμογής, όπου θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο ως “κοινωνικοί φορείς” μεταφέροντας τις γνώσεις που απέκτησαν σε άλλους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και νέους. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα βασίζεται στα ηλεκτρονικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν και οι συμμετέχοντες θα παρέχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση επιτρέποντας στους εταίρους να επικαιροποιήσουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα, αν χρειαστεί.

Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικούς μοχλούς στον σημερινό κόσμο!

Η ανάγκη για βιώσιμα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Για να ενδυναμώσουμε τη νεολαία ως κινητήρια δύναμη για τη μελλοντική ανάπτυξη, πρέπει να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε καινοτόμες λύσεις. Δεν αρκεί πια να εξοπλίζουμε τους νέους με επιχειρηματικές δεξιότητες και νοοτροπία, πρέπει επίσης να τους εκπαιδεύσουμε στην καινοτομία και την επιστήμη, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιχειρηματική τους νοοτροπία για να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν ένα ευνοϊκό μέλλον – οικονομικά, κοινωνικά και, κυρίως, περιβαλλοντικά.

STEAMpreneur, ομάδα έργου

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό