PARTNERE

Partnerskab

STREAMpreneur-projektet samler partnere fra fem europæiske lande: Tyskland, Cypern, Danmark, Letland og Italien. Alle projektpartnere arbejder med emnet iværksætteri og benytter forskellige tilgange og metoder, og nogle af partnerne arbejder med STE(A)M-uddannelse. Ved at anerkende behovene hos de unge, som partnerne arbejder med, samt samfundets behov og fordelene ved innovative tilgange, mener partnerne, at introduktionen af STREAM-iværksætteri kan tilbyde et stort antal muligheder både for unge og samfundet.

HeurekaNET, Tyskland

HeurekaNET (koordinator) – Siden sin grundlæggelse i 2000 har HeurekaNet været engageret i nye tilgange og metoder inden for livslang læring og bidrager til udviklingen af læringskulturer og læringsinfrastrukturer gennem analyse, forskning, evaluering og innovative impulser. Innovation inden for uddannelse, analysen af kompetencekrav og udviklingen af skræddersyede tilbud samt udviklingen, afprøvningen og introduktionen af nye metoder som e-læring/m-læring og kreative tilgange er centrale emner i deres projekter.

DOREA Educational Institute, Cypern

DOREA – De professionelle, der arbejder hos DOREA, både som ansatte og eksterne undervisere, har specialiseret sig i at levere fremragende og gennemførlige løsninger til dem, der ønsker at fortsætte deres personlige og professionelle udvikling gennem livslang læring og træningsprogrammer. DOREA har udviklet og gennemført træningsprogrammer inden for STEM og iværksætteri for unge og voksne og har deltaget i talrige Erasmus+KA2-projekter, der sigter mod at udvikle en iværksættermindset og færdigheder samt kendskabet til STEM-discipliner.

DOREA er også ekspert i udvikling af e-læringsplatforme og e-læringskurser.

InterCollege, Danmark

InterCollege – er en social virksomhed inden for uddannelse og kapacitetsudvikling med nøglekompetence inden for kulturel, samfundsmæssig og iværksætteruddannelse. Organisationen blev etableret i Danmark i 2010 og samarbejder nu med tre tilknyttede ‘søster’ organisationer i Storbritannien, Tyskland og Norge. InterColleges mission er at fremme det globale fremskridt bygget på international forståelse og sammenhæng. InterCollege har været aktiv inden for ungdomssektoren siden sin grundlæggelse i 2010 ved at organisere og levere træningskurser, der sigter mod at styrke kapaciteten hos ungdomsorganisationer i hele Europa til at tilbyde ikke-formel uddannelse om forskellige emner af europæisk betydning.

Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, Letland 

Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences – Institutets mål inkluderer at fremme samspillet mellem videnskab, uddannelse, teknologi og kultur for at skabe et vidensbaseret samfund, forbedre konkurrenceevnen inden for videnskabs- og teknologiudvikling, udvikle den sociale dialog for at styrke samarbejdet mellem videnskab, iværksættere, sociale partnere og uddannelsesinstitutioner for at fremme civilsamfundets engagement i videnskab, støtte til unge forskere. IE LAS har i mange år arbejdet direkte med iværksættere og har givet dem videnskabelig rådgivning og støtte til implementering af innovation og kommercialisering af opfindelser. Instituttet har også et bredt partnerskabsnetværk med repræsentanter fra STEM-sektoren inden for forskning og erhvervsliv, IKT og teknologivirksomheder.

Eduforma, Italien

Eduforma – Akkrediteret af Veneto Region som udbyder af livslang læring og VET-interventioner samt vejledning og arbejdskrafttjenester, udarbejder Eduforma, koordinerer og administrerer træningsprojekter finansieret af Veneto Region (via ESF) rettet mod arbejdsløse unge og voksne. Eduforma er akkrediteret som “Youth Corner” til at implementere den europæiske plan “Youth Guarantee”. Fra 2014 til i dag har Eduforma implementeret 54 Youth Guarantee-projekter, der involverede næsten 430 unge NEETs (unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller uddannelse). Takket være gennemførelsen af forskellige projekter har Eduforma nu stor erfaring med udvikling af nye træningsmetoder. Eduforma er nu involveret i gennemførelsen af ​​den 12. cyklus af Erasmus for unge iværksættere (EYE) og har tidligere gennemført den 7. og den 10. cyklus.

Er du klar til at komme i gang?

Kom i kontakt med os eller opret en konto