RESULTATER

Projektresultater

For at forblive relevante og attraktive for unge fra forskellige baggrunde har organisationer, der er aktive inden for ungdomsarbejde, og dem der arbejder med unge/trænere brug for at forbedre deres kapacitet – samle nye ideer til overførsel af færdigheder og finde innovative løsninger, der kan resultere i en forbedret livskvalitet for både unge og samfundet som helhed.  Vi mener, at det er lige så vigtigt at give ungdomsorganisationer og dem der arbejder med unge /trænere viden om nye færdigheder/kompetencer og tilgange som at give dem vejledning om, hvordan de kan integrere dem i organisationens overordnede strategi og aktiviteter.

Retningslinjer

Retningslinjer for implementering af “STREAM Entrepreneurship” tilgangen i ungdomsarbejdet

Retningslinjerne giver praktisk vejledning til organisationer og institutioner, der er aktive inden for ungdomsarbejde, samt dem der arbejder med unge /trænere, vedrørende den produktive integration af “STREAM Entrepreneurship” tilgangen i deres aktiviteter/programmer og daglige arbejde med unge generelt. Som sådan har retningslinjerne til formål at udgøre en “manual” for organisationer og institutioner, der er aktive inden for ungdomsarbejde, samt dem der arbejder med unge /trænere, som de kan henvise til i deres løbende bestræbelser på at fremme og udvikle iværksætter tankegang blandt unge ved hjælp af STREAM-entreprenørskabsmetoden. Du kan downloade retningslinjerne her: på engelsk, tysk, græsk, lettisk, italiensk og dansk.

E-Learning Platform

Online kursusplatform – styrker drivkræfterne for fremtidig vækst

Platformen vil tilbyde online kurser for at støtte ungdomsarbejderes bestræbelser på at integrere STREAM-entreprenørskab i deres aktiviteter. Platformen vil også give dem, der arbejder med unge et rum til social læring (Social Learning Board), hvor deltagerne vil kunne udveksle informationer, stille spørgsmål og dele relevant information. På denne platform vil indholdet omfatte videoer, lydoptagelser, skærmbilleder, tekst, spørgsmål, dokumenter, PowerPoints og afstemninger. Derudover vil platformen integrere alle projektresultater, og e-kurserne vil være tilgængelige på flere sprog (de officielle sprog i projektpartnerlandene).

Pilotkurser 

Pilot – Internationale og lokale træninger

Der vil blive arrangeret en international træning på Cypern for 10 ungdomsarbejdere fra projektets konsortium. Under træningen vil deltagerne styrke deres viden om STREAM-entreprenørskab og senere udvikle og implementere aktiviteter baseret på STREAM-entreprenørskabstilgangen i deres arbejde med unge samt opdatere deres nuværende entreprenørskabsprogrammer. Kurset vil forberede deltagerne til implementeringen af en kommende lokal pilotfase, hvor de vil tage ledelsen og agere som “sociale agenter”, der overfører den opnåede viden til andre ungdomsarbejdere og unge. Træningsprogrammet vil være baseret på de udviklede e-kurser, og deltagerne vil give værdifuld feedback, der giver partnere mulighed for at opdatere e-kurserne, hvis det er nødvendigt.

Innovation og iværksætteri er nøglefaktorer i dagens verden!

Behovet for bæredygtige produkter, tjenester og teknologier er større end nogensinde før. For at styrke unge som drivkræfter for fremtidig vækst er det nødvendigt at udvikle og implementere innovative løsninger. Det er ikke længere nok at ruste unge med iværksætterfærdigheder og tankegang; vi skal også træne dem i innovation og videnskab, så de kan bruge deres iværksættertankegang til at designe, skabe og implementere en gunstig fremtid – økonomisk, socialt og især miljømæssigt.

STEAMpreneur, projektteamet

Er du klar til at komme i gang?

Kom i kontakt med os eller opret en konto