– Dansk

STREAMpreneur – hvor innovation møder iværksætteri

Projektet “STREAMpreneur” har til formål at forbedre unges iværksætterevner, fremme innovation og bæredygtige løsninger på virkelige problemer, der eksisterer i Europa og andre steder ved at introducere “STREAM-entreprenørskab” blandt dem der arbejder med unge og give dem viden og værktøjer til at implementere det i deres daglige arbejde.

Vores Mål

Projektet “STREAMpreneur” sigter mod at forbedre unges iværksætterevner, fremme innovation og bæredygtige løsninger på virkelige problemer, der eksisterer i Europa og ud over det, ved at introducere “STREAM-entreprenørskab” blandt dem der arbejder med unge og give dem viden og værktøjer til at implementere det i deres daglige arbejde.

Train the Trainer

Udvikl og forbedr kvaliteten af ungdomsarbejdet i forhold til iværksætterlæring

STREAM-entreprenørskab

Fremme bæredygtig iværksættervirksomhed og bæredygtig udvikling blandt dem der arbejder med unge

Styrkelse

Styrk unge gennem udviklingen af 21. århundrede færdigheder og centrale kompetencer til livslang læring samt ved at fremme iværksættertanker og adfærd

Innovation

Fremme innovation og inspirere unge til at blive drivkræfter for fremtidig vækst ved at finde og udvikle bæredygtige løsninger på de problemer, som samfundene står over for

Digitale færdigheder

Forbedre de digitale færdigheder hos unge og dem der arbejder med unge

Introduktion til iværksætteri

Give ungdomsorganisationer kompetencer til at integrere supplerende handlinger til formel uddannelse med henblik på personlig, social og faglig udvikling af unge mennesker

Bæredygtighed

Fremme bæredygtig iværksættervirksomhed og udvikling af nye start-ups og arbejdspladser blandt unge gennem overførsel af viden, metoder og værktøjer inden for STEAM-entreprenørskab

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

På lang sigt reducerer ungdomsarbejdsløsheden ved at fremme oprettelsen af bæredygtige startups

Vores målgruppe

Behovet for at modernisere ungdomsarbejdet og give dem der arbejder med unge den nødvendige viden og værktøjer til at engagere unge og hjælpe dem med at vokse og opdage deres lidenskab og talenter har ingen grænser og er ikke kun et behov i ét enkelt land. Ved at have et partnerskab med partnere fra europæiske lande med forskellig ekspertise og baggrund vil vi ikke kun kunne skabe resultater, der er designet og kan tilpasses forskellige situationer og unge, men vi vil også hjælpe med at skabe et mangfoldigt fællesskab af drivkræfter for fremtidig vækst på tværs af Europa

Ungdomsorganisationer

Ungdomsorganisationer og dem der arbejder med unge, der er interesserede i at forbedre kvaliteten af ungdomsarbejdet ved at opgradere deres egne evner og indstilling for at imødekomme behovene hos unge og samfundene.

Unge

Unge, der er interesserede i at udvikle deres iværksætter evner og forretningsidéer.

Er du klar til at komme i gang?

Kom i kontakt med os eller opret en konto