– Latviešu valoda

“STREAMpreneur” – kur Inovācijas satiekas ar Uzņēmējdarbību

Projekta “STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, veicināt inovācijas un ilgtspējīgu risinājumu radīšanu mainīgajām reālās dzīves situācijām un problēmām, kuras pastāv gan Eiropā, gan ārpus tās, ieviešot “STREAM Entrepreneurship” programmu jaunatnes darbiniekiem, lai sniegtu zināšanas un praktiski pielietojamus rīkus darbā ar jauniešiem.

Mūsu mērķi

Projekta “STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, veicināt inovācijas un ilgtspējīgu risinājumu radīšanu  mainīgajām reālās dzīves situācijām un problēmām, kas pastāv gan Eiropā, gan ārpus tās, ieviešot “STREAM Entrepreneurship” programmu jaunatnes darbiniekiem, lai sniegtu zināšanas un praktiski pielietojamus rīkus darbā ar jauniešiem.

Train the Trainer

Pilnveidot jaunatnes darbinieku darba kvalitāti jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstībai mācību procesā.

STREAMpreneurship

Veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un ilgtspējīgu jaunatnes darbinieku un jauniešu attīstību.

Iespējas

Sekmēt jauniešos 21. gadsimta svarīgāko kompetenču (zināšanu, prasmju un attieksmju) attīstību mūžizglītībai un uzņēmējdarbībai.

Inovācija

Veicināt inovācijas un iedvesmot jauniešus kļūt par nākotnes izaugsmes virzītājiem, meklējot un izstrādājot ilgtspējīgus risinājumus jaunatklātām sabiedrības problēmām.

Digitālās prasmes

Pilnveidot jaunatnes darbinieku un jauniešu digitālās prasmes.

Ievads uzņēmējdarbībā

Pilnveidot jaunatnes organizāciju kompetenci inovatīvu mācību aktivitāšu ieviešanā un īstenošanā formālajā izglītībā, lai sekmētu jauniešu personisko, sociālo un profesionālo izaugsmi.

Ilgtspējība

Sekmēt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un jaunuzņēmumu attīstību, jaunu darba vietu radīšanu, pielietojot “STEAM Entrepreneurship” programmas ietvaros iegūtās zināšanas, metodes un rīkus.

Bezdarba mazināšana jauniešu vidū

Ilgtermiņā samazināt jauniešu bezdarbu sekmējot jaunuzņēmumu radīšanu.

Mūsu mērķauditorija

Nepieciešamība pēc inovatīviem risinājumiem darbā ar jauniešiem un jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveides kvalitatīva atbalsta nodrošināšanai nav “robežu”, turklāt tas nav tikai vienai valstij aktuāls jautājums. Partnerība ar Eiropas valstu pārstāvjiem, kuriem ir dažādas zināšanas un pieredze, ļaus izstrādāt jauniešu vajadzībām un mainīgajām situācijām pielāgojamus risinājumus.

Jaunatnes organizācijas

Jaunatnes organizācijas un jaunatnes darbinieki, kuri ir ieinteresēti pilnveidot sava darba kvalitāti, sniedzot jauniešu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu atbalstu.

Jaunieši

Jaunieši, kuri vēlas attīstīt uzņēmējdarbības prasmes un biznesa idejas.

Vai esat gatavi uzsākt apmācības?

Sazinieties ar mums vai izveidojiet profilu