PROJEKTS

Projekta pamatojums

Aizvien vairāk pievēršoties inovācijām, sociālajai iekļaušanai un ilgtspējībai – STEAM izglītība (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla,  matemātika) un uzņēmējdarbība ir kļuvušas savstarpēji saistītas vēl ciešāk nekā jebkad agrāk. Uzņēmējdarbības prasmes un STEAM izglītība iet roku rokā, turklāt STEAM izglītība ir pieprasīta visā Eiropā un atzīta par vienu no galvenajām ES prioritātēm.

Jauna pieeja uzņēmējdarbībai?

Pielietojot STEAM pieeju, tiek attīstītas tādas kompetences kā – radošums, problēmu risināšanas prasmes, analītiskā domāšana, pielāgošanās spēja, u.c., kas ir vienlīdz svarīgas veiksmīgam uzņēmējam. Gan STEAM, gan uzņēmējdarbības izglītība veido cilvēkus, kuri spēj uzņemties pārdomātus riskus, mācās no pieredzes, neatlaidīgi risina problēmas, vērsti uz sadarbību un radošu darba procesu, lai rastu risinājumus mainīgajām reālās dzīves situācijām un problēmām.

Kas ir “STREAMpreneurship”?

Mēs ticam, ka, lai veicinātu un radītu nākotnes uzņēmējus – nākotnes izaugsmes virzītājus, kuri radītu jaunas darba vietas un spētu rast risinājumus problēmām, ar kurām saskaras sabiedrība, ir jāizstrādā inovatīvas uzņēmējdarbības programmas, kurās integrēta konceptuāli jauna STREAM pieeja (zinātne, tehnoloģijas, pētniecība, inženierzinātne, māksla un matemātika), kas dotu jauniešiem plašu zināšanu un prasmju klāstu. 

Holistiskā mācīšanās

Ieviešot tradicionālajā STEM pieejā pētniecību (R) un mākslu (A), kas ir viens no jaunu zināšanu atklāšanas pamatelementiem, STREAM pieeja spēs nodrošināt daudz vispusīgāku mācību pieredzi.

“STREAMpreneurship” un darbs ar jaunatni

“STREAM Entrepreneurship” programmai ir milzīgs potenciāls labu rezultātu sasniegšanā. Darbs ar jauniešiem ir ļoti nozīmīgs sabiedrības attīstībai un labklājībai nākotnē, ja tiek pievērsta īpaša uzmanība uzņēmējdarbības kompetenču apguvei, kas vairo jauniešu iespējas un sekmē iniciatīvu. Tas var turpināties ilgtermiņā, ja jaunatnes darbinieki tiek nodrošināti ar jaunām zināšanām un praktiski pielietojamiem rīkiem, kas ļauj pielāgoties jauniešu un visas sabiedrības vajadzībām. Tāpēc projekta “STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, veicināt inovācijas un ilgtspējīgu risinājumu radīšanu mainīgajām reālās dzīves situācijām un problēmām, kas pastāv gan Eiropā, gan ārpus tās. Tās ir iespējams, ieviešot “STREAM Entrepreneurship” programmu jaunatnes darbiniekiem, lai sniegtu zināšanas un praktiski pielietojamus rīkus darbā ar jauniešiem.

Projekta partneri

Vai esat gatavi uzsākt apmācības?

Sazinieties ar mums vai izveidojiet profilu