– Ελληνικά

STREAMpreneur  – όπου η καινοτομία συναντά την επιχειρηματικότητα

Το έργο “STREAMpreneur” στοχεύει στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων, στην προώθηση της καινοτομίας και των βιώσιμων λύσεων σε πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και πέραν αυτής, εισάγοντας το “STREAM Entrepreneurship” στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και παρέχοντάς τους γνώσεις και εργαλεία για να το εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εργασία με τους νέους.

Οι στόχοι μας

Το έργο “STREAMpreneur” στοχεύει στη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων, στην προώθηση της καινοτομίας και των βιώσιμων λύσεων σε πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και πέραν αυτής, εισάγοντας το “STREAM Entrepreneurship” στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και παρέχοντάς τους γνώσεις και εργαλεία για να το εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εργασία με τους νέους.

Train the Trainer

Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εργασίας για τη νεολαία όσον αφορά την επιχειρηματική μάθηση.

STREAMpreneurship

Προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ των εργαζομένων στη νεολαία και των νέων.

Ενδυνάμωση

Ενδυνάμωση των νέων μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και των βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση, καθώς και της υιοθέτησης επιχειρηματικών σκέψεων και συμπεριφορών.

Καινοτομία

Προώθηση της καινοτομίας και έμπνευση των νέων να γίνουν κινητήριοι μοχλοί για τη μελλοντική ανάπτυξη, βρίσκοντας και αναπτύσσοντας βιώσιμες λύσεις για τα αναδυόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες.

Ψηφιακές δεξιότητες

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των νέων.

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα

Παροχή ικανοτήτων στις οργανώσεις νεολαίας για την ενσωμάτωση συμπληρωματικών δράσεων στην επίσημη εκπαίδευση για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων.

Βιωσιμότητα

Προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων και χώρων εργασίας μεταξύ των νέων μέσω της μεταφοράς γνώσεων, μεθόδων και εργαλείων επιχειρηματικότητας STEAM.

Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Μακροπρόθεσμα, μείωση της ανεργίας των νέων με την προώθηση της δημιουργίας βιώσιμων νέων επιχειρήσεων

Το κοινό-στόχος μας

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της εργασίας με τους νέους και η παροχή στους εργαζόμενους στους νέους των απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων για την εμπλοκή των νέων και τη βοήθειά τους να αναπτυχθούν και να ανακαλύψουν το πάθος και τα ταλέντα τους δεν έχει σύνορα και δεν είναι ανάγκη μιας χώρας. Η σύναψη εταιρικής σχέσης με εταίρους που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετική τεχνογνωσία και υπόβαθρο όχι μόνο θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε αποτελέσματα που είναι σχεδιασμένα και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές καταστάσεις και νέους, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να δημιουργήσουμε μια ποικιλόμορφη κοινότητα κινητήριων δυνάμεων για τη μελλοντική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οργανώσεις νεολαίας

Οργανώσεις νεολαίας και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας για τη νεολαία αναβαθμίζοντας τις δικές τους ικανότητες και νοοτροπίες για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων και των κοινωνιών

Νεολαία

Νέοι που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και τις επιχειρηματικές τους ιδέες

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό